ETWINNING, un projecte d’internacionalització on-line

11.03.2022 Notícies

Etwinning  va néixer com iniciativa del Programa d’Aprenentatge eLearning de la Comissió Europea i actualment forma part del programa Erasmus+.

És una comunitat de centres escolars d’arreu d’Europa que funciona com a plataforma de comunicació per a la internacionalització. Aquest portal és un punt de trobada i un lloc comú de treball que té per objectiu generar projectes de col·laboració entre escoles de diferents països i produir un producte final que sigui el resultat del treball de la col·laboració entre l’alumnat de nacionalitats diferents. 

Aquest curs l’alumnat de 2n d’ESO està desenvolupant un projecte amb una escola de Turquia anomenat  English is everywhere. Aquest projecte ajuda l’alumnat a utilitzar l’anglès en tots els aspectes de la seva vida i a integrar l’anglès en altres assignatures escolars.

L’alumnat de 3r d’ESO treballa en un projecte anomenat  European Speaking Club,  amb una escola d’Eslovàquia i una altra de Turquia. En aquest espai de trobada virtual l’alumnat té l’oportunitat d’intercanviar idees sobre problemes globals com el canvi climàtic o la immigració per poder prendre consciencia sobre aquests grans reptes globals.

L’alumnat de 4t d’ESO treballa, amb una escola de Suècia, en el projecte Role models’ influence in our lives on debaten sobre els diferents tipus de rols de relació que predominen amb l’objectiu d’aconseguir definir les característiques necessàries d’un model positiu a seguir.

Durant el desenvolupament dels projectes els alumnes treballen i creen continguts en equips de nacionalitats mixtes, el que afavoreix la relació i l’ús de la llengua anglesa. L’alumnat practica l’anglès a través d’aquests treballs col·laboratius on s’utilitzen vídeo xats, presentacions, qüestionaris i jocs.

Totes aquestes activitats de pràctica de la llengua anglesa on es treballa l’anglès incorporat en projectes, en practiques educatives vivencials encabides dins d’un context real; afavoreixen l’aprenentatge i faciliten que el nostre alumnat pugui acreditar el nivell a través de les proves de certificació B1 i B2 de coneixement de llengües estrangeres segons el marc d’acreditació europeu de referència.

Articles Relacionats