Renovació d’espais

17.01.2022 Notícies

Des de l’escola pensem que la influència de l’espai físic on es du a terme l’activitat educativa és fonamental en el reeiximent de la mateixa. Per aquest motiu, els darrers cursos, hem anat renovant aules i mobiliari per aconseguir una escola més amable, confortable i adaptada a les necessitats de l’alumnat. 

Aquest curs a l’Educació Infantil hem instal·lat parquet flotant a totes les aules per oferir un entorn còmode i acollidor que faciliti la creació d’espais de relació i de joc.

A l’Educació Primària hem substituït els pupitres i cadires, per taules modulars i cadires ergonòmiques que faciliten el treball en grup. També hem instal·lat estanteries de fusta per organitzar la biblioteca d’aula i crear l’entorn idoni de foment de la lectura que preveu el nostre pla lector.

Aquests nous elements promouen un concepte d’escola on la distribució, el mobiliari i els materials esdevenen una eina educativa per fomentar el treball cooperatiu.

Al pati del carrer Circumval·lació hem instal·lat uns parterres fets amb travesses de fusta tractada, d’aquesta manera podrem reprendre el projecte d’ajardinament de l’espai central.

Aquest curs també hem estrenat una nova aula de Música. Hem habilitat aquest espai de 60m2 específicament per a aquesta assignatura. En aquesta aula s’hi porten a terme totes les classes de música des de 1r fins a 6è de Primària. També funciona com a aula de teatre per a la preparació i assaig del gran musical de primària. Està equipada amb miralls, parquet, panell interactiu, i es on s’apleguen tots els instruments musicals que utilitzen els alumnes de primària a les seves classes.

Articles Relacionats