Model Educatiu

El nostre compromís és educar perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i que participin de manera activa en el seu procés d'aprenentatge.

Coneix el nostre model educatiu

Infantil

En aquesta etapa proporcionem als infants un clima familiar proper i un entorn de confiança, on se sentin acollits i motivats.

Descobreix l'educació infantil

Primària

Construïm aprenentatges significatius per a la vida i volem assegurar l’assoliment dels coneixements fonamentals.

Descobreix l'educació primària

Secundària

Guiem als alumnes en les seves inquietuds personals i formatives, orientant-los en la inserció a estudis posteriors i en els primers passos al món laboral.

Descobreix l'educació secundària

Batxillerat

Acompanyem l’alumnat en aquesta etapa postobligatòria aportant una formació integral i amb constant orientació cap a futurs estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior.

Descobreix el batxillerat

T'agradaria conèixer els nostres serveis?

DESCOBREIX ELS NOSTRES SERVEIS