Els infants són els protagonistes de la seva educació

Educació infantil és una etapa decisiva en el desenvolupament dels infants. És en aquest moment que van descobrint les seves emocions, per això els hi proporcionem un clima familiar proper i un entorn de confiança, on se sentin acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal, respectant els ritmes i diferències de cadascú.

A través del joc i l’experimentació els infants van descobrint com són i aprenen a establir vincles amb el seu entorn. Els hi proporcionem experiències adaptades a les seves capacitats, perquè descobreixin sensacions i se’ls hi despertin emocions. Els infants aprenen a prendre decisions davant de diverses propostes a partir de treball cooperatiu i en grups reduïts. L’objectiu és que l’alumnat vagi desenvolupant la il·lusió per aprendre.

Ambients / Racons

Disposem de diferents espais temàtics per afavorir la interacció i col·laboració entre infants amb l’objectiu d’estimular les ganes d’aprendre.

Projectes

Permeten treballar un tema en concret i investigar amb l’ajuda de la família i l’escola. Amb tot plegat es treballa de forma cooperativa.

Robòtica

A través de petits reptes els iniciem en el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències i els introduïm dins del raonament lògic i deductiu.

Llenguatge verbal i matemàtic

Els infants s’endinsen en el món de les lletres, consolidant la lectura i l’expressió oral respectant el ritme de cadascú. Les matemàtiques estan presents en la vida quotidiana a través del joc i l’experimentació.

Anglès

Fem una hora diària de llengua anglesa a P5 i 4 hores setmanals a P3 i P4.

Conscienciació amb l’entorn

Amb la finalitat de reforçar i afiançar els aprenentatges de l'aula i de l'entorn escolar, al llarg de l'etapa es proposen visites a museus, biblioteca, parcs, granges, teatres, etc.

Aules Digitalitzades

Fem un ús constant de les PDIs (Pissarres digitals) i dels iPads individualment.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns