Excel·lència Educativa

El nostre objectiu és que l'escola sigui un espai de possibilitats i de creixement, de descoberta de les pròpies potencialitats, on desenvolupar les competències socials i emocionals. Fomentem l’autonomia de l'alumnat, fent que se sentin segurs i amb una autoestima adequada, i que tinguin capacitat de decisió i esperit crític.

Robòtica i llenguatges de programació

El nostre mètode educatiu té com a eix una formació innovadora i de qualitat, per això apostem plenament per la utilització de les noves tecnologies, introduint la robòtica i els llenguatges de programació en les diferents etapes: fem ús de les Bee Bot, STEM Mouse i Dash a Infantil, del Scratch Junior, Lego WeDo, Scratch i iniciació de disseny 3D a Primària. A Secundària apliem el treball amb Scratch avançat, S4A i App Inventor, i finalment l'ús de Phyton en els cursos superiors.

Projecte Lingüístic

A la nostra escola impulsem l’aprenentatge de llengües, per això l’anglès ocupa una part important de la programació al llarg de tota l’escolaritat. Volem que l'alumnat siguin competent en un món cada vegada més global.

Educació en Valors

Eduquem en valors cooperatius i potenciem les virtuts més importants de la persona. Ens proposem aconseguir que el nostre alumnat siguin persones íntegres, que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.

Saludable i Responsable

Som una escola compromesa i responsable, totalment implicada amb l’entorn i realitat social. Conscients del paper de l’educació en la millora de la nostra societat, impliquem a l'alumnat en els valors saludables i el respecte del medi.

Preparats per al futur

El nostre objectiu és que l’alumnat descobreixi tot el seu potencial per desenvolupar un projecte vital propi, perquè participin en la societat de manera crítica, compromesa i creativa.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns