Excel·lència Educativa

El nostre objectiu és que l'escola sigui un espai de possibilitats i de creixement, de descoberta de les pròpies potencialitats, on desenvolupar les competències socials i emocionals. Fomentem l’autonomia dels alumnes, fent que se sentin segurs i amb una autoestima adequada, i que tinguin capacitat de decisió i esperit crític.

Tecnologia

El nostre mètode educatiu té com a eix una formació innovadora i de qualitat, per això apostem plenament per la utilització de les noves tecnologies, introduint la robòtica en les diferents etapes: fem ús del programa Bee Bot a Infantil, del Scratch a Primària i Secundària, i de l’Arduino i S4A en els cursos superiors.

Projecte Lingüístic

A la nostra escola impulsem l’aprenentatge de llengües, per això l’anglès ocupa una part important de la programació al llarg de tota l’escolaritat. Volem que els alumnes siguin competents en un món cada vegada més global.

Educació en Valors

Eduquem en valors cooperatius i potenciem les virtuts més importants de la persona. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres, que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.

Saludable i Responsable

Som una escola compromesa i responsable, totalment implicada amb l’entorn i realitat social. Conscients del paper de l’educació en la millora de la nostra societat, impliquem als alumnes en els valors saludables i el respecte del medi.

Preparats per al futur

El nostre objectiu és que l’alumnat descobreixi tot el seu potencial per desenvolupar un projecte vital propi, perquè participin en la societat de manera crítica, compromesa i creativa.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns