Servei d’assessorament

El nostre equip psicopedagògic té com a principal objectiu d’assessorar a mestres i famílies en el procés d’aprenentatge dels alumnes. Acompanyem de manera personalitzada atenent a la diversitat i singularitat de cadascú. Focalitzem en els alumnes que presenten més dificultats d’aprenentatge, elaborant eines específiques que permetin un progrés adequat.

  • Assessorament en l’orientació acadèmica i professional.
  • Atenció a la diversitat i singularitat dels alumnes.
  • Prevenció i detecció de dificultats d’aprenentatge.

Vols conèixer les activitats extraescolars que ofereix el centre?

Explora les activitats extraescolars