Orientació formativa segons inquietuds personals

A Secundària, quan l’alumnat entra a l’adolescència, els acompanyem en la formació de la personalitat i la presa de decisions.

El nostre objectiu és generar espais de convivència i aprenentatge per tal de que l’alumnat segueixin desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats i actituds. A poc a poc els/les alumnes van descobrint quins són els seus temes d’interès i de coneixement, orientant-se a poc a poc cap als que s’ajusten més a les seves expectatives.

Acompanyem a l’alumnat en tot aquest procés, respectant els ritmes de cadascú i la capacitat d’esforç. Els guiem en les seves inquietuds personals i formatives, orientant-los en la inserció a estudis posteriors i en els primers passos al món laboral.

Autonomia de l’alumnat

A través del pla d’acció tutorial els acompanyem perquè vagin agafant més responsabilitat i adquireixin rutines i hàbits que facilitin l’estudi.

Projecte Científic

Impulsem la creació de projectes que relacionen ciència i tecnologia. L’objectiu és potenciar l’esperit de recerca, d’observació, de manipulació i de raonament.

Projecte Tecnològic

L’escola aposta pel projecte 1×1 on cada alumne/a disposa d’un ordinador. La programació i robòtica formen part de la nostra innovació educativa.

Llengües estrangeres

Cursem les Science en llengua anglesa a més d’ofertar una altra llengua estrangera que pot ser el francès o bé l’alemany.

Relació Família-Escola

El contacte amb la família es vehicula a través d’entrevistes personals, comunicacions escrites i també amb la plataforma ClickEdu.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns