Batxillerat i American High School Diploma

16.04.2022 Notícies

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia de l’estat espanyol i l’American High School Diploma dels Estats Units.


A l’escola Creixen Goar oferim aquest programa que permet que els nostres alumnes rebin la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en finalitzar el High School. Aquesta titulació està reconeguda en totes les universitats del món i possibilita cursar els estudis universitaris als Estats Units.


Això és possible a través de la col·laboració amb Academica Corporation, institució escolar i educativa nord-americana que compta amb més de 200 escoles als Estats Units.


Els alumnes del Diploma Dual només han de cursar 6 assignatures per aconseguir la titulació americana, ja que el 75% de les assignatures de batxillerat es convaliden. Aquestes assignatures les poden cursar durant els cursos de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, d’aquesta manera només han de fer dues assignatures per curs.
Aquestes sis assignatures es realitzen íntegrament en línia a través d’una plataforma específica en què el tutor americà supervisa la correcta execució de les tasques. Aquests tutors estan disponibles cada tarda per a poder fer videoconferències i rebre consultes de l’alumnat. Aquest seguiment individualitzat evita la feixuga tasca de fer exàmens i l’avaluació es fa a través del seguiment de les tasques i els assoliments de l’alumnat.


Són molts els valors i els avantatges que aporta el Batxillerat Dual Internacional als alumnes i s’estructura al voltant de 3 eixos principals:


• Immersió lingüística en anglès dins d’un entorn d’aprenentatge i de comunicació oral i escrita.

• Aprenentatge digital en línia a través d’eines de comunicació integrades en una plataforma digital pròpia i amb professors nadius.

• Competències personals i d’aprenentatge a través de l’esforç, la responsabilitat, la gestió de tasques i l’autonomia.


Els alumnes de l’escola que el curs vinent siguin alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, podran acollir-se al programa.


Per assegurar l’èxit del programa el director del projecte i mentor dels alumnes és el mateix coordinador de batxillerats, el Rubén Razola; el que garanteix una correcta orientació i seguiment dels alumnes.

Articles Relacionats