El programa COMUNICA’T es presenta en el marc de la 9a Trobada d’Innovació Educativa de Barcelona

30.09.2021 Notícies

El passat 30 de setembre el director pedagògic del grup Creixen, en José Ramón Bertolín, va ser convidat a fer una ponència per presentar el nostre projecte COMUNICA’T dins la 9a Trobada d’innovació educativa de Barcelona.

Aquest és un projecte transversal on els alumnes desenvolupen la competència comunicativa, reforçant la seva capacitat argumentativa i ajudant-los a treballar la construcció sòlida del raonament.

Aquest programa ordena, sistematitza i incorpora a la programació habitual de l’aula, pràctiques per a la millora i el domini de les competències comunicatives. Pretén aconseguir que els alumnes aprenguin i sàpiguen comunicar bé allò que saben, tant perquè és una pràctica magnífica per consolidar els seus coneixements com perquè els fa guanyar seguretat i confiança.

El projecte s’estructura a través del treball de la CONFIANÇA, l’EXPRESSIÓ i la construcció de DISCURS; i a través d’una pràctica continuada des de P3 fins a 2n de Batxillerat. A més a més proposa, a cada curs, un repte amb públic extern; com la lliga de debat de la xarxa Vives, les dramatitzacions o els concursos, que permeten posar en pràctica els aprenentatges i serveixen d’estímul i motivació.

Articles Relacionats