L’economia a l’escola

18.02.2022 Notícies

El nostre programa d’economia, a 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, esdevé una eina essencial per a entendre i desenvolupar-se en el món actual. 

Les interrelacions econòmiques en una societat globalitzada no són fàcils d’entendre, per aquest motiu l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat rep una formació global en economia a través de l’assignatura d’economia, el concurs Talent a les aules i els tallers EFEC i estades a empreses de Viladecans.

A quart d’ESO l’assignatura d’economia proposa el repte de creació d’una empresa on l’alumnat elabora des del pla financer i el pla econòmic fins al catàleg de productes i serveis. Aquest treball pràctic facilita la comprensió de continguts i conceptes habituals de l’àmbit econòmic i empresarial, com ara les relacions econòmiques bàsiques, els tipus d’empresa, l’educació financera i fiscal, la desocupació i la inflació, o la distribució de la renda.  El desenvolupament d’aquest projecte, guiat i supervisat per l’empresari i professor Manuel Garcia; afavoreix l’esperit emprenedor, la capacitat analítica, i l’amplitud de perspectives del nostre alumnat.  

La participació en el concurs supramunicipal Talent a les aules és una altra manera d’acostar l’economia global al nostre alumnat. Organitzat pels ajuntaments de Gavà i Viladecans, aquest concurs descobreix el talent de la gent jove per a tirar endavant projectes d’autoocupació laboral. En aquest repte l’alumnat presenta una idea innovadora per plantejar solucions a problemes socials, mediambientals o tecnològics i la desenvolupa a través d’una memòria descriptiva, on presenta la seva idea de negoci, les necessitats que cobreix, els aspectes innovadors, el pla de màrqueting i una previsió d’ingressos i despeses. 

És molt significatiu que en les sis edicions que s’han fet d’aquest certamen, l’alumnat de l’escola Creixen Goar sempre hagi passat a la final, i fins hi tot el curs 19-20 aconseguís guanyar el 1r premi: un viatge a Silicon Valley (St. Francisco) per visitar la seu de Google, Microsoft i altres gegants d’internet.

Una altra eina que complementa les dues anteriors és la participació en els tallers de l’entitat Educació Financera a les Escoles Catalanes, (EFEC). Aquesta entitat ofereix diferents tallers d’economia domèstica per complementar l’educació financera dels joves. Aquestes jornades són impartides per treballadors voluntaris vinculats a entitats financeres (professionals en exercici o jubilats), o professionals vinculats a associacions del sector econòmic financer. Els tallers tracten temes tan diversos com: l’administració dels diners, l’endeutament controlat, la inversió intel·ligent o els impostos i les finances.

A 1r de Batxillerat, independentment de l’especialitat que tinguin els alumnes, fan unes hores teòriques a nivell laboral, i després fan 70 hores de pràctiques a empreses privades i públiques de Viladecans. Aquestes pràctiques es fan a l’estiu i aporten l’experiència d’un primer contacte amb el món laboral.

Aquestes experiències pràctiques a través del món de l’economia proporcionen conceptes i instruments perquè l’alumnat entengui millor el seu entorn social, i contribueix a fomentar la transparència i la responsabilitat en l’exercici dels seus drets i deures.

Articles Relacionats