Orientació acadèmica i professional durant tota l’ESO

31.03.2022 Notícies

El nostre projecte d’orientació acadèmica i professional té l’objectiu d’ajudar el nostre alumnat a trobar quin és l’itinerari acadèmic i professional que més s’ajusta al seu perfil. Així, l’orientació vol acompanyar l’alumnat, durant els quatre anys de l’Educació Secundària, en la tria del seu camí cap a uns futurs estudis i cap a la seva futura professió.

Des de l’escola entenem l’orientació professional com un procés continu i gradual. No es tracta només de resoldre la indecisió o el problema puntual, que apareix al final de l’etapa de l’ESO o del Batxillerat sinó també, d’ajudar l’alumnat a aprofundir en el seu autoconeixement, a ser independent i crític en els seus criteris d’elecció perquè sigui capaç de construir el seu projecte de vida i professional.

Per tot això, a través del projecte pilot XCELENCE-ESCOLES QUE INSPIREN, estructurem l’orientació de manera transversal i des de 1r de l’ESO, integrant-la en el Projecte Educatiu de Centre a través de quatre eixos: 

  1. L’autoconeixement de la pròpia personalitat, les habilitats, les competències, els valors i els interessos personals. Aquesta recollida d’informació durant tota l’etapa de l’ESO, ajudarà a conformar el Porta foli d’Orientació Professional de cada alumne/a.
  2. S’introdueixen activitats orientatives dins el currículum de cada matèria a fi de connectar els continguts acadèmics amb la realitat professional.
  3. S’organitzen xerrades professionals i visites a empreses de diferents sectors per  poder conèixer la realitat professional i la necessitat formativa necessària per al desenvolupament de cada lloc de treball. Col·laboren empreses tan representatives del panorama empresarial de Viladecans com: STP GROUP, MESOESTÈTIC, CERC INGENIERIA o ALIANCE HEALTHCARE.  
  4. Conèixer l’oferta acadèmica a fi que l’alumnat pugui explorar totes les oportunitats i les seves característiques (accés, pla d’estudis, especialitzacions, sortides professionals, etc.) que té al seu abast per trobar els estudis que més s’ajusten al seu perfil.

L’exercici de treballar a fons tots aquests aspectes ajudarà el nostre alumnat a poder prendre una decisió fonamentada sobre el seu projecte de futur.

Articles Relacionats